Podmienky a pravidlá

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) stanovujú vzájomné práva, povinnosti a zodpovednosť kupujúceho a spoločnosti Finola Group LTD (ďalej len “predávajúci”) pri kúpe tovaru v e-shope.

1.2 Fotografie tovaru sú len ilustračné, originálne výrobky sa môžu od zobrazených líšiť. Uvedené fotografie nie je možné použiť ako podklad pre reklamáciu. Výrobok sa považuje za kvalitný, ak zodpovedá vzorke, modelu alebo popisu uvedenému v internetovom obchode.

 

2.Moment uzavretia kúpnej a predajnej zmluvy

2.1. Kúpno-predajná zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje za uzavretú okamihom, keď kupujúci vytvoril nákupný košík v e-shope, uviedol adresu doručenia, zvolil spôsob platby a prečítal si tieto podmienky, klikol na tlačidlo “Potvrdiť objednávku” a platí až do úplného splnenia.

2.2. Každá zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim je chránená spoločnosťou Finola Group LTD.

 

3.Práva kupujúceho

3.1. Kupujúci má právo nakupovať tovar v e-shope.

3.2. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe a predaji tovaru s Predávajúcim písomným oznámením Predávajúcemu do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, 

 

4.Povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť cenu tovaru a jeho dodanie.

4.2. V prípade zmeny údajov uvedených v registračnom formulári kupujúceho je kupujúci povinný ich bezodkladne aktualizovať.

4.3. Kupujúcim vybraný tovar je rezervovaný a predávajúci sa zaväzuje uzatvoriť kúpno-predajnú zmluvu až po tom, čo predávajúci obdrží od banky kupujúceho oznámenie o úhrade vybraného tovaru. Kupujúci musí potvrdiť platobný príkaz najneskôr do 24 hodín od kliknutia na tlačidlo “Potvrdiť objednávku”. Ak v tejto lehote nedôjde k potvrdeniu platobného príkazu, Predávajúci má právo považovať, že Kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy.

 

5.Práva predávajúceho

5.1. Ak sa Kupujúci pokúsi narušiť prevádzku alebo stabilné fungovanie e-shopu, môže mu Predávajúci bez predchádzajúceho upozornenia obmedziť, pozastaviť (ukončiť) prístup do e-shopu.

5.2. Predávajúci má právo dočasne alebo na dobu neurčitú ukončiť prevádzku e-shopu bez osobitného upozornenia.

 

6.Povinnosti predávajúceho

6.1. Vytvoriť kupujúcemu podmienky na riadne využívanie služieb poskytovaných e-shopom.

6.2. Zorganizovať dodanie tovaru objednaného Kupujúcim na adresu určenú Kupujúcim.

6.3. 6.4. Predávajúci sa zaväzuje v prípade závažných okolností, že nebude môcť dodať Kupujúcemu objednaný tovar, ponúknuť Kupujúcemu analogický výrobok a v prípade, že Kupujúci odmietne prevziať analogický tovar, vrátiť Kupujúcemu zaplatené peniaze do 5 pracovných dní. V takomto prípade je Predávajúci zbavený zodpovednosti za nedodanie tovaru.

 

7.Dodanie tovaru

7.1. Tovar je doručovaný na náklady Kupujúceho prepravnou spoločnosťou.

7.2. Tovar je doručený na adresu určenú Kupujúcim do 2-6 pracovných dní od prijatia platby za tovar a prepravy tovaru. 

7.3. Presná cena za dodanie tovaru závisí od hmotnosti, objemu, rozmerov a miesta dodania objednaného tovaru, preto konečnú cenu uvidíte až po odoslaní objednávky.

7.4. Počas doručovania tovaru je kupujúci spolu so zástupcom prepravnej spoločnosti povinný skontrolovať stav zásielky, množstvo, kvalitu a sortiment tovaru.

7.5. Ak kupujúci zistí porušenie stavu zásielky, množstva, kvality a sortimentu tovaru, nesmie zásielku prevziať a túto skutočnosť zaznamenať do prepravného listu. Po prevzatí zásielky kupujúcim a podpísaní dodacieho listu bez pripomienok sa má za to, že dodaná zásielka je bez vád, množstvo, kvalita a sortiment tovaru zodpovedá podmienkam kúpnej zmluvy.

 

8.Vrátenie tovaru

8.1. Ak kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od kúpno-predajnej zmluvy o predaji tovaru podľa bodu 3.2. Obchodných podmienok, je povinný vrátiť tovar na účet predávajúceho do 7 dní od písomného oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy. Tovar, ktorý kupujúcemu (spotrebiteľovi) nevyhovuje – tvar, veľkosť, farba, model alebo kompletnosť (je vymenený alebo prevzatý od kupujúceho do 14 dní od doručenia na najbližšej pobočke Finola Group LTD. 

 

 

 

GermanPortugalSpainSwedishFrenchItalyDutchPolandCzechDanishFinlandRomaniaIrelandHungaryEstoniaLatviaLithuaniaSlovenia